Игри

Информация за страница Нова Загора

Град Нова Загора се намира в Област Сливен, Централна България. След Сливен това е вторият по големина град в областта. Също така той е административен център на едноименната община. Разположен е в северната част на Горнотракийската низина, а районът се отличава с равнинен релеф и мек умерен климат. Канелените горски почви са плодородни и обуславят добра селскостопанска продукция. Тя също така се обуславя допълнително и от наличието на водни източници. Първите следи на човешки живот датират от края на седмото и началото на шестото столетие пр.Хр. Те са открити в най-долните културни пластове на Новозагорската селищна могила, Карановската селищна могила и др. Проведените археологически проучвания на селищните могили позволяват направата на важни приноси за изясняване културното развитие на древните обитатели по нашите земи. Върху археологическа карта на района от 5 и 4-ти век пр.н.е. има регистрирани 66 на брой обекта от късно желязната епоха и 74 такива от времето на римляните. Повечето от тях представляват малки и неукрепени села.

     Въз основа на откритите битови предмети и оръдия на труда се добива ясна представа за стопанския облик на района през този период. Мъжката част от тракийското население се занимава предимно с бран и земеделие. Изобилието от свързани с въоражението находки пък говори ясно и за наличието на траки – воини. Вносната гръцка керамика и бронзови съдове пък свидетелстват за интензивен стопански живот в района. Той продължава и по време на Средновековието, когато градът се намира на близко разстояние до столицата на Византийската империя Константинопол. Това налага през 5 – 6-ти век да се изгради отбранителна система, свързана със защита на столицата и нейните подстъпи. С важно значение е крепостта Вятница, макар и не толкова голяма по площ и не толкова често обсъждана в историческите извори. В някои от трудовете тя се свързва с днешна Нова Загора. Сигурно е обаче, че тя не се намира на територията на сегашния град, а вероятно някъде по близките склонове на планината Средна гора. Историкът от града Никола Койчев я отъждествява с останките от градежи в местността Кара орман в землищата на селата Каменово и Съдиево. В чертите на днешния град са открити останките на две средновековни селища и некрополи с интересни находки.

    В периода между 13 и 14-ти век българските земи са арена на борби между непокорните български боляри и централната власт в Търново, както и между държавата и империята. Що  се отнася до това кога градът е присъединен към територията на османците, съществуват различни предположения. Най-късната възможна дата е битката при Черномен от 1371 г., особено за южната част на района. В годините на османско робство местното население участва във въоражената борба срещу поробителите. Именно жителите на Нова Загора са едни от първите, които още през 1836 г. се включват в борбите за църковна независимост. През 1869 г. Васил Левски основава в града революционен комитет, председател на който е учителят Диньо Сивков. Градът и районът се оказват в центъра на военните действия по време на Освободителната война. На 14 януари 1878 г. войските на Първи улански Санткт – Петербургски полк на полковник Василий Балк опожаряват почти обезлюдения и опожарен град.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker